Over ons

Groenestein wil een plaats zijn waar mensen van 55 jaar en ouder, die in staat zijn om zichzelf te redden, zich thuis voelen. Ze moeten er veilig en rustig kunnen wonen in een aangename omgeving. Er moet volop ruimte zijn voor activiteiten en sociale contacten, maar het moet ook mogelijk zijn om alle hulp te ontvangen die de kwaliteit van het leven verhoogt.

Mede door de bijzondere samenwerking met zorginstelling De Brink, is Groenestein een plaats waar u met zo weinig mogelijk zorgen oud kunt worden. En dat ook nog tegen aantrekkelijke koop- en huurprijzen en betaalbare servicekosten.

Het bestuur draagt zorg voor het beheer.

VvE

Serviceappartementen Groenestein is een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat betekent dat u als eigenaar in principe een hypotheek kunt afsluiten voor uw woning. U heeft als eigenaar het exclusieve woonrecht van het appartement dat u koopt. De VvE heeft een aantal reglementen voor het beheer en onderhoud en wordt geleid door een bestuur. Het appartementencomplex worden goed onderhouden en zo nodig aan de eisen van de tijd aangepast. De waarde van de appartementen blijft zo behouden.

Download het Reglement van Splitsing
Download het Huishoudelijk Reglement

(Beide reglementen worden in het eerste kwartaal van 2017 herzien)

Bestuur

Het bestuur van de VVE Serviceappartementen Groenestein bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. W.A.J.  Brouwer – voorzitter
  • mr. T.S. Plas – penningmeester
  • dhr. J. Lefferts – algemeen lid
  • mevr. D. van Loo-Teule – contactpersoon bewoners bestuur

Verbouwing appartementen

Indien u uw appartement wil laten verbouwen kan Groenestein u verwijzen naar bij ons goed bekendstaande aannemers en installateurs. Uiteraard kunt u ook uw eigen aannemers inschakelen zolang deze voldoen aan de eisen van de VVE.

Commissies

Het bestuur laat zich adviseren door de adviescommissie voor financiële en bouwkundige zaken.

Verder zijn er een paar commissies die activiteiten organiseren voor de bewoners. Zo is er ‘Groenestein Actief’ en zijn er diverse commissies, bemand door bewoners. En in samenwerking met De Brink worden er welzijnsactiviteiten ondernomen zoals sinterklaasfeest, kerstdiner, reisjes en muziekavonden.

Vrijwilligers

Vindt u het leuk om als vrijwilliger de activiteiten in Groenestein te ondersteunen, dan bent u meer dan welkom! Meld u zich aan bij het bestuur of commissie Groenestein Actief.

Fotocollage

Bekijk hier een fotocollage van Groenestein >>

Nieuw elan voor Groenestein serviceappartementen

Groenestein en De Brink gaan samenwerken

Op 22 januari 2015 ondertekenden ZINN en Groenestein een samenwerkings-overeenkomst. De serviceflat Groenestein en de locatie van ZINN aan de Helper Brink in Helpman gaan elkaar als naaste buren versterken.

De heer Wim Brouwer, voorzitter van de vereniging van eigenaren van Groenestein: “De tijden zijn veranderd. We willen graag aantrekkelijk blijven voor de huidige én toekomstige bewoners. Dat betekent fraaie appartementen met betaalbare servicekosten. Zelfstandig wonen op een mooie en veilige locatie met alle mogelijkheden voor ‘zorg op maat’. Om dit te realiseren hebben we, na gedegen onderzoek, samenwerking gezocht met onze buren van ZINN. De zorg, kennis en voorzieningen die we graag in huis willen hebben, zijn bij ZINN voorhanden. Waarom zouden we niet gebruik maken van elkaar?”

Algemeen directeur van ZINN mevrouw Wil Koopmans geeft aan: “ZINN wil blijven vernieuwen. Daarom is ook het oude verpleeghuis Coendershof helemaal verbouwd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Dit voorjaar openen we op deze plek het nieuwe woonzorgcentrum De Brink. Diversiteit in zorgaanbod staat voorop. Reuring is steeds belangrijker geworden. Door een mix van bewoners met een zware zorgindicatie en huurders die minder zorg nodig hebben, kunnen we in de vernieuwde locatie voorzieningen als activiteiten, een restaurant, café en winkeltje in stand houden. Door de samenwerking met Groenestein wordt de groep ouderen die hiervan gebruik kan maken, vergroot.”

Een thuiszorgteam van ZINN heeft haar werkplek bij de receptie in de Groenesteinflat en ZINN wordt verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Met gezamelijke activiteiten, gedeeld gebruik van tuin, restaurant en winkeltje blijven de Groenestein-appartementen aan de Helper Brink aantrekkelijk voor nieuwe kopers en huurders. De samenwerking met ZINN wordt door de bewoners van Groenestein dan ook zeker gewaardeerd.